طرح های توسعه

با توجه به پیش بینی های انجام شده در این شرکت و اتمام کلیه عملیات ساختمانی مورد نیاز جهت انجام طرح های توسعه، این شرکت طرح های توسعه ای خود را در پنج فاز و به ترتیب اولویت زیر آغاز نموده است و امید است که با بهره برداری هر چه سریعتر از طرح های ذیل کیفیت و کمیت تولیدات این شرکت روز به روز ارتقاء یابد و سبد محصولات متنوعی را به بازار عرضه نماید .
بدین منظور 5 طرح توسعه ای زیر در این شرکت تدوین شده است که در حال حاضر در مرحله برنامه ریزی جهت اجرا میباشند :
1.    ارتقاء ظرفیت تولید خطوط موجود به 300 تن در روز
2.    تولید کاغذ وایت تاپ
3.    تولید کاغذ کاربن لس
4.    تولید مقوای پشت طوسی