سیاست های کاری شرکت

شركت صنایع تولیدکاغذ و مقوای کرمان شرکتی است تولیدی که در زمینه تولید کاغذ بسته‮بندی گام برمیدارد.‬
مدیریت شرکت صنایع تولید کاغذ و مقوای کرمان به بهبود مستمر و اثر بخش کیفیت و برآوردن الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی و سازمانی بر اساس اصول متداول اخلاقی وحرفه ای مبتنی بر مديريت صحیح اهتمام می‮ورزد و در اين راستا اعتقاد قلبي دارد كه محصولات خود را به بهترین نحو كيفي ارائه نماید.‬
مدیریت شركت درصدد است با تدوین الگوی مناسب استقرار سيستم مديريت کیفیت ISO 9001:2008 و همچنین با ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح مهارت و دانش علمی و فنی کلیه کارکنان نسبت به انجام موارد ذیل تلاش نماید:
-    تامين رضایت و نيازمنديهاي مشتري در راستاي ارائه محصولي با كيفيت
-    افزایش بهره‮‮‮وری سرمايه انساني ‬‬‬
-    ایجاد ظرفیت های فنی و تولیدی جدید
-    ارتقاء سطح کمی وکیفی محصولات
-    بهره‮گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات جهت پردازش اطلاعات مورد نیاز در تحقق الزامات سازمان و نیازهای مشتریان‬
با توجه به الزامات سیستم مدیریت کیفیت، یکی از مدیران ساعی شرکت، با حفظ سمت به عنوان نماينده مديريت انتخاب گردیده است. نماینده مدیریت نقش محوری ارتباط با ذینفعان سیستم و حصول اطمینان از توانمندسازی فرآیندهای مورد نیاز و همچنین اطمینان از به‮روز بودن اطلاعات کلیه پرسنل از الزامات کمی وکیفی مشتریان و انتقال وضعیت عملکرد سیستم مدیریت کیفیت به مدیریت ارشد جهت بازنگری، تغییر و بهبود سیستم مدیریت کیفیت را عهده‮دار می باشد. ‬‬
 ادراك، اجرا و التزام به خط مشی در تمامي سطوح پرسنلی سازمان  ناشی ازحس تعهد و وظیفه شناسی کلیه مسوولین خدوم این شرکت می‮باشد.‬
مدیریت این شرکت افتخار دارد با اتکا به خداوند و تامین منابع مورد نیاز و همچنین با تقویت حس مشارکت و همدلی و تلاش روزافزون کارکنان،  به منظور اثر بخشی و بهبود مستمر الگوی سيستم مديريت کیفیت، درمسیر تحقق اهداف و آرمان های میهنی و دستیابی  به محصولی با کیفیت رقابتی گام برمی‮دارد.‬