محصولات

در حال حاضر و پس از راه اندازی فازهای یک و دو  این کارخانه محصولات زیر تولید و به بازار عرضه میشوند:

1.    کاغذ لاینر
2.    کاغذ فلوتینگ
3.    کاغذ تست لاینر

لازم به ذکر است این محصولات در محدوده ی گراماژ  gr/m2 ١١٠ تا gr/m2 ١٦٠  تولید می شوند  و تولید سایر گراماژها بر اساس درخواست مشتری و بسته به شرایط و برنامه ریزی تولید و نیاز بازار، امکان پذیر خواهد بود.
ضمنا عرض های کاغذ تولیدی این شرکت 220،210،200 و 230سانتیمتر می باشند.

سایر اطلاعات فنی  بر اساس درخواست مشتری در اختیار قرار خواهند گرفت.