درباره ما

صنایع تولیدی کاغذ و مقوای کرمان در سال 1382 هجری خورشیدی و جهت تکمیل و توسعه زنجیره تامین شرکت کارتن کرمان که از سال 1372 هجری شمسی به بهره برداری رسیده است ، در شهر کرمان به ثبت رسید .

کارخانجات صنایع تولیدی  کاغذ و مقوای کرمان در 20کیلومتری شهر کرمان و در شهرک صنعتی شماره 2 این شهر احداث گردیده اند .

با توجه به عدم وجود کارخانه کاغذ سازی در استان و نیاز به بازیافت ضایعات کارتن موجود در استان کرمان و همچنین تکمیل زنجیره تولید کارتن ، این شرکت بر آن شد تا با به کارگیری تکنولوژی روز و نیروهای ماهر و توانا در این راه قدم گذارد و فعالیت های اجرایی خود جهت احداث کارخانه ای جهت تولید کاغذ لاینر و فلوتینگ در فاز اول را در اسفندماه سال 1383 آغاز نماید و پس از گذشت 17 ماه و در تیرماه ماه سال 1385،با تلاش شبانه روزی پرسنل زحمت کش خود موفق به بهره برداری از خطوط تولید کاغذ گردد.

سپس فاز اول طرح توسعه خود را جهت ارتقا ظرفیت و کیفیت تولید در سال 1391 راه اندازی نمود که نتیجه آن تولید کاغذ فلوتینگ با کیفیت بسیار بالا جهت تامین نیازهای بازار داخل و همچنین بازار کشورهای همسایه  بوده است.

در قدم بعدی و در سال 1397 ارتقای کمیت و کیفیت تولید مجددا در دستور کار قرار گرفته است که امید است تا پایان سال این مهم محقق گردد.